Usikker på om det er riktig for meg å dele endå meir om arbeidet mitt og tankar rundt det å drive for seg sjølv. Eg jobbar aleine, kvar dag. Det er ofte fint, men av og til litt tomt. Sjølv ein einsam ulv som meg har behov for å nå ut til andre individ med tankar og prat...
Dette innlegget lagar eg mest for å teste ut det tekniske med å poste noko her :-)