Åkle

Ordet åkle kjem frå det gamalnorske ordet àklæethi som betyr sengeteppe. I dag er teppa ein del av vår kulturarv. Eg har freista å ta tradisjonen vidare med mitt handverk. Mønsteret eg har valt ut er frå eit smettåkle med lange tradisjonar i Jølster.