Gåvekort

Du kan kjøpe gåvekort her i nettbutikken, då må du lese korleis dette fungerer i teksten nedanfor.
Elles kan du kjøpe gåvekortet på Ålhus.

Kjøpe gåvekort i nettbutikken:
Gåvekortet kan sendast sendast til deg på vanleg måte, eller du kan velje at det vert sendt direkte til den
som du vil gje det til. Ved bestillingsbekreftinga må du då hake av på punktet: Kryss av her om du har ei
anna leveringsadresse, fyll inn namn og adresse til mottakaren. Gåvekorta er stempla, nummererte og signerte.
Skal du ha eit gåvekort med eit anna beløp mådu sende oss ein epost, so legg vi det beløpet inn i nettbutikken.

Bruke gåvekort i nettbutikken:

Gåvekortet kan kun nyttast her i nettbutikken, eller hos Øvrebø Smykkeverkstad på Ålhus. Skal du bruke det i nettbutikken
må du sende oss ein epost på forhånd slik at vi får klarert nummeret som står på kortet ditt. Når det er gjort bestiller du
på vanleg måte og legg inn koden på steg 2 i bestillinga, beløpet på gåvekortet vert då trukke i frå prisen. Heile beløpet må
brukast på ein gong, eit eventuelt restbeløp vert sletta. Gåvekortet er gyldig i eit år frå den dagen det er utskrive, det kan ikkje
byttast inn i kontantar. Mista gåvekort vert ikkje erstatta.

 

Det er for øyeblikket ingen varer i denne kategorien.