HjarteAks - dobbelt

Buy this
  • fra kr 1 700,00
  • fint anheng som gjer mykje ut av seg utan å virke stort. Dette er kombinasjonen med det største og minste hjartet i serien
  • laga i 925 sølv, matt børsta overflate
  • hjarta har desse måla i total høgde og breidde: 23x14 mm
  • det finnast både øyrepynt, armband og ring som passar til

Serien har sitt utspring frå mitt eige hjarte til naturen. Eit aks som du finn i planteverda har sittande blomar på ein ugreina hovudakse. Aks kan stå aleine, eller fleire kan stå saman i ulike former. Denne beskrivinga seier noko om serien som har både enkeltståande og samansette anheng.