HjarteAks enkelt anheng

Kjøp
  • fra kr 650,00
  • Smykka er laga i 925 sølv
  • velg mellom 4 ulike størrelsar.
  • matt børsta overflate


Serien har sitt utspring frå mitt eige hjarte til naturen. Eit aks som du finn i planteverda har sittande blomar på ein ugreina hovudakse. Aks kan stå aleine, eller fleire kan stå saman i ulike former. Denne beskrivinga seier noko om serien som har både enkeltståande og samansette anheng.