HjarteAks øyrepynt

Kjøp
  • kr 900,00
  • hjarta er 6x4,6 mm - små og nette!
  • laga i 925 sølv, matt børsta overflate.

Serien har sitt utspring frå mitt eige hjarte til naturen. Eit aks som du finn i planteverda har sittande blomar på ein ugreina hovudakse. Aks kan stå aleine, eller fleire kan stå saman i ulike former. Denne beskrivinga seier noko om serien som har både enkeltståande og samansette anheng.