HjarteAks trippel 2-3-4

Kjøp
  • fra kr 2 650,00
  • fint anheng som gjer mykje ut av seg, Dette er den største varianten av trippel kombinasjonen.
  • laga i 925 sølv, matt børsta overflate
  • hjarta har desse måla i total høgde og breidde: 33x14 mm
  • det finnast både øyrepynt, armband og ring som passar til

Serien har sitt utspring frå mitt eige hjarte til naturen. Eit aks som du finn i planteverda har sittande blomar på ein ugreina hovudakse. Aks kan stå aleine, eller fleire kan stå saman i ulike former. Denne beskrivinga seier noko om serien som har både enkeltståande og samansette anheng.