Øvrebø Smykkeverkstad handterar personopplysningar konfidensielt. Under får du ei nærare beskriving av korleis vi handterar desse opplysningane.
Når du handlar hos oss, oppbevarar vi blant anna namn, adresse og e-postadresse. Dette er informasjon vi treng for å levere varene til deg, samt kontakte deg om forhald i forbindelse med bestillinga. Vi er dessutan pålagt å oppbevare denne informasjonen i forhald til rekneskapsføring, avgiftshandtering og eventuell garanti-/returhandtering, slik at denne historikken ikkje kan slettast.
Kortnummer oppbevarast ikkje av Øvrebø Smykkeverkstad. Alle transaksjonar som betalast med kort går iZettle. Vi samlar også inn og oppbevarer loggdata som kva kategoriar og produkt ein ser eller søker på, for å kunne lære kva våre kundar er opptekne av, samt forbedre produktutvalg og tilbud. Denne informasjonen benyttast også for å kunne gjere det mulig å vise deg relaterte produkter, eller sende deg relaterte tilbud (dersom du eksplisitt har bedt om dette). Informasjonen benyttast også for å produsere trafikkstatistikkar for bl.a. kapasitetsplanlegging. Øvrebø Smykkeverkstad selger ikkje personopplysningar til tredjepart, og vi byttar eller videreformidlar heller ikkje slik informasjon med tredjepart.