Dersom du ikkje får svar på denne henvendinga innan rimeleg tid kan det vere at svaret er havna i din søppelpost.