Sidan mange spør om opningstider på butikken, så kjem her litt informasjon: For 2 år sidan avvikla eg den fysiske butikken på Ålhus og flytta verkstaden vekk frå den sterkt trafikkerte E39. I dag er det mogleg å kjøpe smykkene her i nettbutikken eller på popup-butikk eg har innimellom. Dersom ditt ærend ikkje let seg gjere via nettbutikken finn vi ei løysing :)