Mange spør om opningstider på butikken. For omlag 2 år sidan avvikla eg den fysiske butikken på Ålhus og verkstaden er flytta til rolegare omgjevnader. Dersom du av ulike årsaker ikkje kan gjere handelen her i nettbutikken kan du gjerne ta kontakt så finn vi ei løysing :)